Carl Martin Octa-Switch MKII 效果器迴路踏板

Carl Martin Octa-Switch MKII 效果器迴路踏板

品牌分類: , 商品標籤:

商品介紹

 

Carl Martin 台灣總代理穎凱非人為故障保固一年
穎凱國際 Sound Sketch